Trang chủ | Tin tức
Cẩm Lạc tổ chức thành công Đại hội chi bộ, bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020
Tin đăng ngày: 29/3/2017 - Xem: 285
 

       Thực hiên chỉ đạo của ban thường vụ Đảng ủy xã Cẩm Lạc tại kế hoạch số 16/KH-ĐU ngày 16 tháng 02 năm 2017, trong tháng 3 tất cả các chi bộ và các thôn đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020

      Công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo. Ban thường vụ, các đồng chí cán bộ phụ trách đã bám sát cơ sở đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị báo cáo chính trị, xây dựng đề án nhân sự chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng quy trình, báo cáo ban thường vụ đảng ủy phê duyệt. Ban thường vụ làm việc trực tiếp với chi ủy, kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị đại hội, sắp xếp lịch tổ chức và phân công các đồng chí uỷ viên thường vụ phụ trách, các đồng chí đảng ủy viên về dự và chỉ đạo đại hội chi bộ. Cung cấp đầy đủ tài liệu, các mẫu văn bản, hỗ trợ kinh phí theo quy định, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết cho các chi bộ tổ chức đại hội

Upload

       Kết quả đại hội cho thấy, báo cáo chính trị của hầu hết các chi bộ phản ánh khá toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ mới sát thực hơn. Nhiều chi bộ xác định được khâu đột phá, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện mang tính khả thi cao. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nghiêm túc đánh giá kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm, từ đó đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng. Nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, xây dựng, nhất là trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, bổ sung hoàn thiện các chỉ tiêu, nghị quyết được đại hội đề cập trong nhiệm kỳ mới.

      Đại hội đã tiến hành bầu chi uỷ, bí thư chi bộ, theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Hầu hết các chi bộ bầu một lần đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu. Trong đó có 3 đơn vị giữ nguyên bộ máy chi ủy cũ là Trần Phú, Đinh Hồ và Quang Trung 2.

Upload

       Sau khi tổ chức đại hội chi bộ thành công, thực hiện kế hoạch số 01/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 20 tháng 02 năm 2017 của UBND và ủy ban Mặt trận tổ quốc các đơn vị đã tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong đó 2 đơn vị bầu trực tiếp tại hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2017 là Trần Phú và Nam Hà, 10 đơn vị còn lại bầu đồng loạt vào sáng ngày 26/3/2017 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND của UBND xã Cẩm Lạc về việc công bố ngày bầu cử  trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020.

      Là “cánh tay nối dài” của UBND cấp xã, trưởng thôn nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến và vận động nhân dân triển khai. Nhận thức rõ vai trò đó, người dân ở các thôn đã tích cực đóng góp ý kiến giới thiệu nhân sự. Các đồng chí cán bộ xã phụ trách cũng trực tiếp về chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hiệp thương, bầu cử, bảo đảm khách quan, minh bạch, tạo niềm tin với nhân dân

Upload

      Trong ngày bầu cử vừa qua, bà con đến đông đủ, đúng giờ, tự tay bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo thôn đủ tiêu chuẩn gánh vác công việc chung. Với sự thống nhất cao

Kết quả 12 đơn vị như sau

* Đơn vị Nam Hà: Đại hội chi bộ bầu ban chi ủy gồm:

  1. Đ/c Nguyễn Viết Lãm
  2. Đ/c Nguyễn Văn Phú
  3. Đ/c Đặng Văn Cường

Đ/c Nguyễn Viết Lãm được bầu làm bí thư chi bộ. Tại hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 ngày 25 tháng 3 Hội nghị đã biểu quyết bầu Đ/c Nguyễn Viết Lãm làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020.

*  Đơn vị Lạc Thọ: Đại hội chi bộ bầu Ban chi ủy gồm 2 đồng chí ( xin khuyết 1)

1. Đ/c Thiều Đăng Trực

2. Đ/c Đặng Văn Thụ

Đ/c Thiều Đăng Trực được bầu làm bí thư chi bộ. Tại hội nghị bầu cử trưởng thôn ngày 26/3/2017 cử tri Lạc Thọ đã bầu Đ/c Nguyễn Duy Uyên làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020 

* Đơn vị Hoa Thám: Đại hội chi bộ bầu Ban chỉ ủy gồm

1. Đ/c Võ Hữu Bính

2. Đ/c Lê Như Vệ

3. Đ/c Nguyễn Thị Mai

Đ/c Võ Hữu Bính được bầu làm bí thư chi bộ. Tại hội nghị bầu cử trưởng thôn ngày 26/3/2017 cử tri Hoa Thám đã bầu Đ/c Lê Như Vệ tái cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020 

* Đơn vị Hưng Đạo: Đại hội chi bộ bầu Ban chi ủy gồm

  1. Đ/c Võ Xuân Phượng
  2. Đ/c Dương Đức Thoải
  3. Đ/c Võ Hữu Bằng

Đ/c Võ Xuân Phượng được bầu làm bí thư. Tại hội nghị bầu cử trưởng thôn ngày 26/3/2017 cử tri Hưng Đạo đã bầu Đ/c Dương Đức Thoải làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020, đơn vị Hưng Đạo có 2 ứng cử viên đó là đ/c Dương Đức Thoải và Đ/c Võ Hữu Bằng.

* Đơn vị Trung Đoài: Đại hội chi bộ bầu Ban chi ủy gồm

1. Đ/c Phan Thế Phước

2. Đ/c Đặng Quốc Phương

3. Đ/c Võ Duy Cẩn

Đ/c Phan Thế Phước được bầu làm bí thư. Tại hội nghị bầu cử trưởng thôn ngày 26/3/2017 cử tri Trung Đoài  đã bầu Đ/c Võ Duy Cẩn làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020, đơn vị Trung Đoài cũng có 2 ứng cử viên là Đ/c Võ Duy Cẩn và Đ/c Đặng Quốc Phương.

* Đơn vị Trần Phú: Đại hội chi bộ bầu Ban chi ủy gồm

1. Đ/c Phan Huy Sỹ

2. Đ/c Phạm Thị Tạo

3. Đ/c Phan Thanh Hiến

Đ/c Phan Huy Sỹ tiếp tục được chi bộ bầu tái cử bí thư chi bộ. Tại hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 ngày 21 tháng 3 Hội nghị đã biểu quyết bầu Đ/c Phan Huy Sỹ tiếp tục tái cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020.

* Đơn vị Đinh Phùng: Đại hội chi bộ bầu ban chi ủy gồm

1. Đ/c Đặng Văn Thức

2. Đ/c Lê Thị Khiêm

3. Đ/c Lê Văn Minh

Đ/c Đặng Văn Thức được bầu làm bí thư chi bộ. Tại hội nghị bầu cử trưởng thôn ngày 26/3/2017 cử tri Đinh Phùng đã bầu Đ/c Lê Thị Khiêm làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020

* Đơn vị Đinh Hồ: Đại hội chi bộ bầu ban chi ủy gồm

1. Đ/c Nguyễn Thị Thu

2. Đ/c Nguyễn Văn Khuyên

3. Đ/c Bùi Xuân Liêm

Đ/c Nguyễn Thị Thu tiếp tục được bầu tái cử làm BT chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Tại hội nghị bầu cử trưởng thôn ngày 26/3/2017 cử tri Đinh Hồ tiếp tục bầu  Đ/c Nguyễn Văn Khuyên làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020 ( đạt tỷ lệ 95%, cao nhất toàn xã).

* Đơn vị Yên Lạc: Đại hội chi bộ bầu ban chi ủy gồm:

1. Đ/c Phạm Hữu Đậu

2. Đ/c Hoàng Văn Hà

3. Đ/c Đinh Viết Hùng

Đ/c Phạm Hữu Đậu được bầu làm bí thư. Tại hội nghị bầu cử trưởng thôn ngày 26/3/2017 cử tri Yên Lạc tiếp tục bầu đ/c Hoàng Văn Hà làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020

* Đơn vị Quang Trung 2: Đại hội chi bộ bầu ban chi ủy gồm:

1. Đ/c Lê Văn Sỹ

2. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

3. Đ/c Lê Viết Nghĩa

Đ/c Lê Văn Sỹ tiếp tục được chi bộ bầu làm Bí thư . Tại hội nghị bầu cử trưởng thôn ngày 26/3/2017 cử tri Quang Trung 2 tiếp tục bầu Đ/c Nguyễn Tiến Dũng làm làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là đơn vị cùng với Trần Phú, Đinh Hồ bộ máy nhiệm kỳ mới được giữ nguyên như nhiệm kỳ trước.

* Đơn vị Quang Trung 1: Đại hội chi bộ bầu ban chi ủy gồm

1. Đ/c Võ Hữu Phương

2. Đ/c Nguyễn Xuân Trang

3. Đ/c Lê Văn Câu

Đ/c Võ Hữu Phương tiếp tục được bầu làm bí thư. Tại hội nghị bầu cử trưởng thôn ngày 26/3/2017 cử tri Quang Trung 1 bầu Đ/c Nguyễn Xuân Trang làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020.

* Đơn vị Nam Văn: Đại hội chi bộ bầu Ban chi ủy gồm

1. Đ/c Trần Văn Đạt

2. Đ/c Nguyễn Thị Nhàn

3. Đ/c Dư Văn Hợp

Đ/c Trần Văn Đạt được bầu làm bí thư. Tại hội nghị bầu cử trưởng thôn ngày 26/3/2017 cử tri Nam Văn đã bầu Đ/c Trần Văn Đạt làm làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020.

        Như vậy đến thời điểm này công tác đại hội chi bộ, bầu cử trưởng thôn đã thành công tốt đẹp, có 3 đơn vị đã thực hiện được nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn là Trần Phú, Nam Hà và Nam Văn.

 

 

Tin tức khác:
Môi trường nông thôn Cẩm Lạc: Sạch từ nhà ra đồng (14/2/2019)
Cẩm Lạc phát động ra quân thực hiện chiến dich cao điểm xây dựng Nông thôn mới năm 2017 (11/4/2017)
Cẩm Lạc tổ chức hội nghị triển khai và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 (4/4/2017)
Lễ ra mắt tổ hợp tác chăn nuôi bò nái sinh sản thôn Hoa Thám và giải ngân nguồn vốn quỹ hộ trợ nông dân (31/3/2017)
Cẩm Lạc tổ chức thành công Đại hội chi bộ, bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 (29/3/2017)
Tổ chức ra quân tết trồng cây đời đời nhờ ơn Bác Hồ xuân Đinh Dậu 2017 (16/3/2017)
Tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến Binh xã Cẩm Lạc lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 (13/3/2017)
Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Xuyên tại xã Cẩm Lạc (13/5/2016)
Lễ phát động đợt thi đua cao điểm phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch vườn đẹp (6/5/2016)
Về đích Nông thôn mới (25/11/2015)
Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân (6/5/2016)
Đẩy mạnh các hoạt động Tình nguyện mùa Đông năm 2015. (24/4/2016)
 “Cẩm Lạc đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân” (23/4/2016)
Về thăm xã nông thôn mới Cẩm Lạc – Cẩm Xuyên (23/4/2016)
Đoàn xã Cẩm Lạc phối hợp với đoàn trường THPT Hà Huy Tập ra quân bảo vệ cây xanh (23/4/2016)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác
Văn bản pháp quy
Album ảnh Cẩm Lạc
Truyền hình Cẩm Xuyên
Diễn đàn trao đổi
Liên hệ - Góp ý
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng - 0906267678
Hotline - 0982892589
Hôm nay: 186  - Tất cả: 695,993
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 
     
  UBND Xã Cẩm Lạc - Huyện Cẩm Xuyên
Địa chỉ: Xã Cẩm Lạc - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại: 0906.267.678 - Hotline: 0982.892.589
Email: ubcamlac@gmail.com - Website: http://camlac.gov.vn