ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM LẠC

LỊCH CÔNG TÁC

 
Tháng 3 Năm 2019

27

Thứ tư
Thời gian
Nội dung
Địa điểm

Thứ tư

7/3/2016

08h30 UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hội trường số 1 Tầng 4
14h00 UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phòng họp số 4 Tầng 4
14h00 UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phòng họp số 4 Tầng 4
16h30 UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hội trường số 1 Tầng 4
16h30 UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hội trường số 1 Tầng 4
16h30 UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hội trường số 1 Tầng 4
16h30 UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hội trường số 1 Tầng 4
 
Môi trường nông thôn Cẩm Lạc: Sạch từ nhà ra đồng
Trường Tiểu học Cẩm Lạc tổ chức giao lưu "Tuổi thơ khám phá"
Cẩm Lạc phát động ra quân thực hiện chiến dich cao điểm xây dựng Nông thôn mới năm 2017
Cẩm Lạc tổ chức hội nghị triển khai và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Lễ ra mắt tổ hợp tác chăn nuôi bò nái sinh sản thôn Hoa Thám và giải ngân nguồn vốn quỹ hộ trợ nông dân
Cẩm Lạc tổ chức thành công Đại hội chi bộ, bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020
Hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Tổ chức ra quân tết trồng cây đời đời nhờ ơn Bác Hồ xuân Đinh Dậu 2017
Tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến Binh xã Cẩm Lạc lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022
Cẩm Lạc tổ chức thành công giải bóng đá nam chào xuân Đinh Dậu 2017
Lễ phát động đợt thi đua cao điểm phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch vườn đẹp
Về đích Nông thôn mới
Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân
 “Cẩm Lạc đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân”
Đền thờ Lê Phúc Nhạc - Quan Hoàng xã Cẩm Lạc
Về thăm xã nông thôn mới Cẩm Lạc – Cẩm Xuyên
Trường tiểu học Cẩm Lạc tổ chức giao lưu Nắng sân trường
Khai giảng Năm học mới 2015-2016
Cẩm Lạc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới
Sức xuân Cẩm Lạc